Vide

Strādājam videi draudzīgā veidā

Valio Eesti AS ir videi draudzīgs uzņēmums, kas sertificēts ar vides pārvaldības sertifikātu ISO 14001.

Tas nozīmē, ka Valio Eesti AS uzņemas atbildību par vidi, iegādājoties tehnoloģijas, kas samazina ietekmi uz vidi, nodrošinot ilgtspējīgu izejmateriālu un enerģijas pielietojumu, kā arī sekmējot reģenerējama un energoefektīva iepakojuma izmantošanu.

Vides sertifikāts ISO 14001 attiecas uz Valio darbību Somijā un Igaunijā.

ISO vides sertifikāts ir apliecinājums tam, ka Valio Eesti AS ir rūpīgi uzskaitījis savus biznesa procesus un tādējādi var ietaupīt izmaksas, palielināt efektivitāti, samazināt vides izmaksas, labāk ievērot likumdošanu un ikvienam patērētājam sniegt pārliecību, ka viņu iecienītākie produkti ir ražoti videi draudzīgā un ilgtspējīgā veidā.

Videi draudzīga un ilgtspējīga pieeja ir daļa no organizācijas darba ikdienas:

  • Organizācijas, kā arī vietējā līmenī mēs novērtējam vides pārvaldības sistēmas darbību, veicot regulārus iekšējos un ārējos auditus;
  • Mēs katru gadu pārskatām savus vides mērķus;
  • Galvenie vides parametri ir daļa no organizācijas gada finanšu pārskata.

Valio Eesti AS galvenie vides aizsardzības mērķi:

  • Notekūdeņu apjoma un piesārņojuma slodzes samazināšana;
  • Ilgtspējīga ūdens un enerģijas izmantošana;
  • Sadzīves atkritumu samazināšana;
  • Sadarbība iepirkumos ar partneriem, kuru vērtības un mērķi atbilst Valio Eesti AS vides mērķiem. Šis darbības princips nozīmē līdzsvaru starp vidi un sociālajiem un biznesa mērķiem.

Energoefektivitātes un resursu efektivitātes audits

Laikā no 29.08.2018. līdz 15.07.2019. sadarbībā ar Nomine Consult OÜ tika veikts detalizēts energoresursu un resursu audits Valio Eesti AS Laeva Meierei un Võru Juust ražotnēs. Audita mērķis bija analizēt Valio Eesti AS ražošanas vienību enerģijas un materiālo resursu izmantošanu, lai identificētu pasākumus, ar kuriem padarītu šodienas resursu izmantošanu efektīvāku.

Projekta rezultātā radās īpašas iespējas un aktivitātes efektīvāku resursu tehnoloģisko risinājumu ieviešanai. Energoefektivitātes un resursu efektivitātes audits Valio Eesti AS ražotnēs tika veikts ar Vides investīciju centra un finansējuma "Uzņēmumu energoefektivitāte un resursu efektivitāte" atbalstu.