Kvalitāte

Kvalitātes politika

Valio Eesti AS ir piešķirti ISO 9001 un 14001 sertifikāti. Saglabājot mūsu produktu augsto kvalitāti, mēs ievērojam šādus principus:

ISO 9001:

 • Mēs patērētājiem katru dienu piedāvājam augstas kvalitātes, garšīgus, funkcionālus un svaigus produktus;
 • Mēs pārvaldām visu uzņēmuma vērtību ķēdi no saimniecības līdz veikalam saskaņā ar ISO 9001 vadības sistēmas standarta prasībām.

Pārtikas nekaitīgums ir ļoti svarīga mūsu kvalitātes politikas sastāvdaļa:

 • Mēs esam apņēmušies ievērot labu ražošanas praksi un, pamatojoties uz šo praksi, pastāvīgi attīstām savu darbību;
 • Savos produktos mēs izmantojam augstas kvalitātes svaigpienu no veseliem liellopiem un citas augstas kvalitātes izejvielas;
 • Mēs ražojam tīrus un piemērotus produktus higiēniskā ražošanas vidē, kas ir droši patērētājiem;
 • Mēs novēršam iespējamos riskus, kas var apdraudēt produktu higiēnu vai mūsu ražošanas vienību darbību;
 • Mēs uzraugām un attīstām pārtikas nekaitīgumu saskaņā ar ISO 22 000 standarta principiem;
 • Piena rūpniecībā vissvarīgākā izejviela ir piens. Konstanti augstā svaigpiena kvalitāte ir būtiskākais aspekts mūsu produktu garšas un kvalitātes nodrošināšanā. Valio Eesti AS svaigpienu iepērk tikai no apstiprinātiem piegādātājiem, kuri var garantēt augstu svaigpiena kvalitāti. Lai saglabātu un uzlabotu svaigpiena kvalitāti, uzņēmums saviem piegādātājiem piedāvā konsultācijas.

ISO 14001:

Mēs uzņemamies atbildību par vidi, iegādājoties tehnoloģijas, kas samazina ietekmi uz vidi, nodrošinot ilgtspējīgu izejmateriālu un enerģijas pielietojumu, kā arī sekmējot reģenerējama un energoefektīva iepakojuma izmantošanu. Iepirkumos mēs sadarbojamies ar partneriem, kuru vērtības un mērķi atbilst Valio Eesti AS vides mērķiem. Šis darbības princips nozīmē līdzsvaru starp vidi un sociālajiem un biznesa mērķiem.

Valio Eesti AS galvenie vides aizsardzības mērķi:

 • Notekūdeņu apjoma un piesārņojuma slodzes samazināšana;
 • Ilgtspējīga ūdens un enerģijas izmantošana;
 • Sadzīves atkritumu samazināšana.

Valio Võru Juust siera ražotnei piešķirts Halal sertifikāts

2019. gada sākumā Valio Võru Juust siera ražotne veiksmīgi izturēja auditu, kā rezultātā ražotnei un tajā ražotajiem sieriem tika piešķirts Halal sertifikāts. Tādējādi siera ražošana un šim nolūkam izmantotās izejvielas Valio Võru Juust ražotnē tika pasludinātas par atbilstošām islāma valstīs spēkā esošajiem standartiem.

Papildus sieriem Forte un Gran Regale, sertifikāts tika piešķirts arī Atleet Cheddar, Lacey Swiss, Regato un Cagliata sieriem, kas ir populāri Dienvideiropas valstīs.

Valio atbilst starptautiskā BRC pārtikas nekaitīguma sertifikāta prasībām

2015. gadā prestižais sertifikācijas centrs Eurofins sertificējis Valio Eesti AS Võru siera ražotni saskaņā ar BRC globālo pārtikas nekaitīguma standartu. 2021. gadā veiktā audita rezultātā Valio Eesti AS Võru siera ražotne tika sertificēta ar “A” novērtējumu.