6/3/2021

Zaļās inovācijas Valio līdzsvaro piena ražošanas ietekmi uz vidi

Pēc Valio Eesti AS izpilddirektora Maido Solovjova teiktā, oglekļa emisiju samazināšana un vides ilgtspējība kopumā Valio Eesti AS darbībā jau sen ir ikdienas jautājums, par ko liecina fakts, ka Valio Eesti AS ir vienīgais piena produktu ražotājs Igaunijā, kam piešķirts vides sertifikāts 14001. Sertifikāts paredz ilgtspējīgu izejvielu un atkārtoti lietojamu un pārstrādājamu iepakojuma materiālu izmantošanu. Pamatojoties uz to, enerģija un iepakojums ir kļuvuši par diviem galvenajiem virzieniem ietekmes uz vidi līdzsvarošanai saistībā ar piena ķēdi.

Govju labturības ietekme uz vidi

Igaunijas klimats ir ideāls liellopu audzēšanai. Vidējā gaisa temperatūra un lielais nokrišņu daudzums nodrošina zāles augšanu, kas ir viens no galvenajiem veiksmīgas liellopu audzēšanas priekšnoteikumiem.

“Pārsteidzoši, ka govju labklājībai ir liela ietekme uz klimatu: emisijas uz litru piena tiek ievērojami samazinātas, ja govis dzīvo ilgāk un ir ražīgas. Mums uzņēmumā ir īpaša persona, kas rūpējas par govju labklājību - konsultante Elle Musta palīdz mūsu partneriem pārliecināties, ka viņu govis ir veselas un laimīgas,” norāda Solovjovs. Viņš apstiprina, ka igauņu govis noteikti ir vienas no laimīgākajām pasaulē - Eiropā tikai holandiešu govis dod vairāk piena.

Atjaunojamās degvielas izmantošana samazina oglekļa nospiedumu

Pirmās piena automašīnas, kas darbojas ar videi draudzīgu degvielu - saspiestu gāzi Valio ieradās 2019. gadā. Piena mašīnas izmantos dabasgāzi + degvielu, proti, dabasgāzes un vietējās zaļās gāzes kombināciju. Zaļā gāze pēc savas būtības ir simtprocentīga vietējā atjaunojamā degviela, ko ražo no bioloģiski noārdāmiem atkritumiem, notekūdeņiem, notekūdeņu dūņām, lauksaimniecības atkritumiem un biomasas.

Pēc Solovjova teiktā, videi draudzīgākas degvielas izmantošana ievērojami samazinās uzņēmuma oglekļa pēdu. “Valio piena mašīnas kopumā nobrauc teju 1,6 miljonus kilometru gadā, un ar videi draudzīgākas dabasgāzes + degvielas palīdzību mēs jau varam samazināt atmosfērā emitēto oglekļa dioksīda daudzumu par vairāk nekā 350 tonnām gadā. Ja nākotnē pāriesim tikai uz zaļo gāzi, tad gaisā emitētais oglekļa dioksīda daudzums praktiski būs tuvs nullei,” skaidro uzņēmuma izpilddirektors.

Videi draudzīgākām iekārtām nepieciešamas lielas investīcijas

Pēdējos gados videi ilgtspējīgās investīcijās Valio ir ieguldījis nepilnus 9 miljonus eiro. Viena no lielākajām investīcijām ir rūpnīcas paplašināšana par 5,6 miljoniem eiro, kas ļāva nomainīt līdzšinējo mājas siera līniju. “1142 kvadrātmetru lielais paplašinājums palielināja mūsu rūpnīcas kopējo platību par vairāk nekā desmito daļu - tas sniedz priekšstatu par to, cik liela ir šī investīcija. Jaunā mājas siera līnija sniedz iespēju saražot divreiz vairāk mājas siera, ar vairāk nekā divas reizes mazāku ūdens patēriņu,” skaidro Solovjovs.

Ja pašreizējā līnijā vienas tonnas mājas siera graudu ražošanai tika izmantotas 12,5 tonnas ūdens, tad jaunā līnija samazinās ūdens patēriņu vairāk nekā divas reizes. “Jaunās līnijas kapacitāte ir ~2000 tonnas mājas siera gadā, un ar jauno līniju mēs ietaupīsim vairāk nekā 12000 tonnu ūdens, proti, 21 dienu no rūpnīcai nepieciešamā neapstrādātā ūdens daudzuma,” precizē izpilddirektors. Turklāt jaunā iekārta patērē mazāk elektroenerģijas nekā iepriekšējā.

Nākamais lielais ieguldījums zaļākā darbībā attiecas uz Valio siera rūpnīcu Võru, kur renovācijas projekta laikā esošā katlumājas sistēma drīzumā tiks aizstāta ar videi draudzīgāko dabasgāzi. Investīciju aptuvenais apmērs ir 1,6 miljoni eiro.

Samazinot iepakojuma daudzumu, svarīga ir drosme, lai pārbaudītu jaunas pieejas

Saskaņā ar Valio grupas aprēķiniem iepakojums veido tikai 2% no kopējās piena produktu ietekmes uz vidi, ņemot vērā visu dzīves ciklu no fermas līdz veikalam. Tomēr tas nenozīmē, ka iepakojums jebkādā veidā atrodas otršķirīgā pozīcijā.

“Viens no veidiem plastmasas samazināšanai ir tas, ka pēdējos gados daudzas no mūsu plastmasas glāzītēm un pudelēm esam padarījuši plānākas. Pilnpiena jogurti Alma, kas veikalu plauktus sasniedza pērn, ir pirmā produktu sērija savā kategorijā, kam nolēmām nepievienot papildus plastmasas vāciņu - var teikt, ka šī pāreja ir bijusi veiksmīga, un mēs plānojam šo pieeju paplašināt. Maijā mēs uzsāksim izmēģinājuma projektu, kā ietvaros sadarbībā ar patērētājiem pārbaudīsim, vai atkārtoti lietojami silikona vāciņi varētu būt piemērots kompromiss starp pārtikas nekaitīgumu, draudzīgumu patērētājiem un vides ilgtspējību,” skaidro Nele Jõemaa, Valio mārketinga un produktu attīstības direktore. Šim nolūkam ar sociālo tīklu un e-veikalu starpniecību Alma draugiem tiks izplatīti atkārtoti lietojami silikona vāciņi, pagarinot atvērta produkta uzglabāšanas ilgumu un ievērojami samazinot pārtikas atkritumus. Turklāt silikona vāciņš rada iespēju jau atvērtu iepakojumu paņemt līdzi.

Pēc Valio pārstāves teiktā, ieviešot izmaiņas, galvenā ir cieša sadarbība gan ar patērētājiem, gan ar iepakojuma ražotājiem, kuri virza materiālu inovācijas. “Pārtikas nozarē mēs nevaram aizmirst, ka vissvarīgākais iepakojuma mērķis ir produkta aizsardzība un vienmērīga tā kvalitātes saglabāšana, tāpēc ar mūsdienu zināšanām vēl nav iespējams pilnībā atteikties no plastmasas. Mēs virzāmies uz plastmasas samazināšanu ar konservatīviem, bet konkrētiem soļiem,” stāsta Jõemaa un piebilst, ka iepakojuma jomā Valio patērētājus sagaida dažādi jaunumi.